Εγκατάσταση σε δίκτυο μέρος 2ο

Στο δεύτερο αυτό μέρος του άρθρου μας περί της δικτύωσης μιας Amiga με άλλους υπολογιστές, θα δούμε πως ρυθμίζουμε την κάρτα δικτύου μας στα δύο επικρατέστερα προγράμματα TCP/IP, τα οποία και είναι το Miami/DX και Genesis. Θεωρούμε ότι η κάρτα δικτύου βρίσκεται εγκατεστημένη στον υπολογιστή μας, είτε αυτή είναι κάρτα PCI είτε PCMCIA. 

Πρώτα από όλα πρέπει να σiγουρευτούμε ότι έχουμε τους drivers της κάρτας δικτύου στον κατάλογο Devs:Networks όπου στην περίπτωση που η κάρτα δικτύου μας είναι μια PCMCIA κάρτα εκεί θα πρέπει να έχουμε το cnet.device που είναι ένας γενικός driver για αυτές τις κάρτες. Και επίσης ότι δουλεύει σωστά από θέμα CC_Reset.

Ρύθμιση κάρτας δικτύου

Η ρύθμιση της κάρτας δικτύου και στα δύο προγράμματα είναι παρόμοια. Παρακάτω βλέπουμε αντίστοιχες φωτογραφίες και από τα δύο προγράμματα. Οπότε, κατά την περιγραφή θα αναφερόμαστε και στα δύο προγράμματα ταυτόχρονα.

Στην φωτογραφία 1 βλέπουμε την λίστα των εγκατεστημένων καρτών δικτύου ή modem όπως φαίνεται από το κεντρικό παράθυρο ρυθμίσεων του Genesis. Στις φωτογραφία 2 και 3 βλέπουμε τις ρυθμίσεις για την κάρτα δικτύου. Για να έχουμε πρόσβαση σε αυτές στο Miami πρέπει να πατήσουμε στην λίστα αριστερά το tab του Interface ενώ στο Genesis το κουμπί New. 

Εδώ έχουμε κοινές ρυθμίσεις όπως το IP Address, το Netmask και το Gateway. Σε αυτά δίνουμε τις τιμές 192.168.0.2 στο πρώτο, 255.255.255.0 στο δεύτερο και 192.168.0.1 στο τρίτο και το οποίο είναι το IP Address του κεντρικού υπολογιστή που ρυθμίσαμε στο πρώτο μέρος του άρθρου. Εάν σε εκείνο είχατε βάλει κάποιο άλλο IP Address τότε βάλτε το και εδώ. Βέβαια το Gateway είναι προαιρετικό.

Στις φωτογραφίες 2 και 4 βλέπουμε πως δηλώνουμε την κάρτα δικτύου που θα ρυθμίσουμε και με ποιον driver θα δουλέψουν. `Ετσι στα pull down menu δηλώνουμε ότι η κάρτα δικτύου είναι συμβατή με Sana-II Device και ότι ο driver είναι το cnet.device που έχουμε στο Devs:Networks/ όπως είπαμε και νωρίτερα. 

Πρόσθετες ρυθμίσεις που κάνουμε για την κάρτα δικτύου στο Miami είναι αυτές που βλέπουμε στην φωτογραφία 5, οι οποίες αφορούν τρόπο λειτουργίας της κάρτας δικτύου. Αυτές μπορούν να γίνουν αυτόματα πατώντας το κουμπί Query device και οδηγούμαστε σε αυτές αφού έχουμε πατήσει το κουμπί SANA-II parameters από το κεντρικό menu του Interface (φωτογραφία 2).

Μετά από αυτά τα απλά βήματα η κάρτα δικτύου πρέπει να λειτουργεί σωστά. Εάν δεν θέλετε να κάνετε κατευθείαν τις ρυθμίσεις μόνοι σας, χρησιμοποιήστε τα wizard προγράμματα των δύο αυτών προγραμμάτων. `Ωρα τώρα να τα ρυθμίσουμε για να λειτουργήσουν με το Samba.

Ρύθμιση των Miami και Genesis για το δίκτυο 

Πρώτα από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ρυθμίσεις είναι αντίστοιχες και στα δύο προγράμματα, οπότε για λόγους χώρου υπάρχουν φωτογραφίες του ενός μόνο προγράμματος και αυτό ειναι το Miami.

Σε αυτό το σημείο του άρθρου θα κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις για την TCP/IP διασύνδεση των δύο υπολογιστών, δηλαδή της Amiga και του PC μέσω Lan δικτύου. Αρχικά ας θυμιθούμε τις παραμέτρους που έχουμε εισάγει μέχρι στιγμής.

Ρυθμίσεις στο PC Ρυθμίσεις στην Amiga
IP Address 192.168.0.1 192.168.0.2
Netmask 255.255.255.0 255.255.255.0
Computer Name Pentium Amiga1200
Workgroup Workgroup  

Τα δύο τελεύταια στοιχεία στις ρυθμίσεις της Amiga θα τα εισάγουμε παρακάτω και θα είναι παρόμοια με αυτά του PC. Στην φωτογραφία 6 βλέπουμε ότι στο tab TCP/IP στις ρυθμίσεις του Miami εισάγουμε στο πεδίο Host Name το όνομα που θέλουμε να έχει η Amiga στο δίκτυο μας, π.χ. Amiga1200. Μικρό ρόλο παίζει εάν θα γραφτεί με μικρά ή κεφαλαία γράμματα καθώς αυτό είναι ένα όνομα που απεικονήζει το IP του ίδιου μηχανήματος. Στα πεδία Real Name και User Name μπορούμε να μην εισάγουμε κάτι ή να βάλουμε κάποια ονόματα, όπως το κανονικό μας ονοματεπώνυμο και ένα ψευδώνυμο αντίστοιχα. Για τις υπόλοιπες ρυθμίσεις σε αυτό το tab θα βρείτε πληροφορίες στο guide αρχείο του Miami. 

Μετά από αυτές τις ρυθμίσεις και πατώντας το κουμπί Online στο Miami ο υπολογιστής μας θα συνδεθεί στο δίκτυο. `Ετσι δίνοντας από το PC και από Command line την εντολή ping και δίπλα το IP Address της Amiga, εάν υπάρχει επιτυχής σύνδεση θα μας επιστρέψει τέσσερις μετρήσεις και στο τέλος ένα ποσοστό αποτυχίας. Εάν αυτό είναι 100% τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιες από τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Η εντολή ping που θα δοκιμάσουμε από το PC στην δικιά μας περίπτωση είναι η εξής :

ping 192.168.0.2
ping Amiga1200

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις γίνονται από το tab Database. Εκεί βλέπουμε ένα pull down menu από το οποίο αρχικά θα επιλέξουμε την ρύθμιση hosts. Σε αυτό είναι αναγκαίο να εισάγουμε το IP Address και το Computer Name των υπολογιστών του δικτύου μας με τον τρόπο που βλέπουμε στην φωτογραφία 7. `Ετσι εισάγουμε :

192.168.0.1,pentium,PENTIUM
192.168.0.2,amiga1200,AMIGA1200
 

Εάν το Miami είναι σε κατάσταση Online πατάμε το κουμπι Offline και αφού σώσουμε τις νεές ρυθμίσεις το θέτουμε πάλι σε κατάσταση Online. Ανοίγοντας ένα Shell και εισάγωντας την εντολή

Miami:miamiping ´192.168.0.1´
Miami:miamiping ´Pentium´

μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν η Amiga ´βλέπει´ το PC στο δίκτυο. Σαν αποτέλεσμα της παραπάνω εντολής είναι μία λίστα σαν αυτήν που πήραμε νωρίτερα από το PC και την σταματάμε πατώντας τα πλήκτρα CTRL C. Εάν αυτή δεν είναι επιτυχής τότε θα πρέπει να ελέγξουμε ξανά τις προηγούμενες ρυθμίσεις μας.

Από εδώ και πέρα μας απομένουν λίγες ακόμα ρυθμίσεις μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Επιστρέφοντας στις ρυθμίσεις του Miami και στο tab Database επιλέγουμε την ρύθμιση Services. Εδώ θα εισάγουμε τέσσερα νέα Services τα οποία και είναι : 

netbios-ns,137,udp
netbios-dgm,138,udp
netbios-ssn,139,tcp
swat,901,tcp
 

Εάν τα έχουμε εισάγει σωστά το αποτέλεσμα θα μοιάζει με αυτό της φωτογραφίας 8.

Επειτα επιλέγουμε την ρύθμιση INetD όπου και εδώ εισάγουμε δύο νέα στοιχεία τα οποία είναι :

netbios-ssn,stream,tcp,nowait,root,samba:bin/smbd,smbd
swat,stream,tcp,nowait,root,samba:bin/swat,swat

Στην φωτογραφία 9 βλέπουμε πως πρέπει να είναι.

Καιρός είναι να φτιάξουμε τους χρήστες μας το οποίο γίνεται από τις ρυθμίσεις των users όπου και εισάγουμε δύο νέους, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία 10. Εκεί εισάγεται τα εξής :

pcguest,nopassword,586,99,Samba Guest,sys:,noshell
root,nopassword,0,0, , , sys:
 

Τέλος, εισάγουμε και ένα νέο group στις ρυθμίσεις groups στο οποίο εισάγουμε τα στοιχεία :

guest,*,99,pcguest

και το οποίο θα το δούμε στην φωτογραφία 11. Στην φωτογραφία 12 βλέπουμε και τα προτόκολλα που πρέπει να έχουμε ενεργοποιημένα.

Στο επόμενο μέρος του άρθρου μας θα δούμε πως ρυθμίζουμε το Samba, πως δημιουργούμε κοινόχρηστους καταλόγους αλλά και πως κάνουμε mount κάποιον κοινοχρηστο δίσκο των υπολογιστών του δικτύου.

 

Downloads Ακόμα δείτε
Samba στο Aminet AmigaSamba
Samba for Idiots Guide