Εναλλαγή γλώσσας στο AmigaOS 4.x

­Η εναλλαγή της γλώσσας κατά την πληκτρολόγιση στο AmigaOS 4.x δεν γίνεται μέσω κάποιου προγράμματος. Έτσι δημιούργησα κάποια scripts και τον παρακάτω οδηγό ώστε να μπορούν οι Έλληνες χρήστες του Amiga OS 4.x να χρησιμοποιούν μια εναλλαγή στο πληκτρολόγιό τους.­

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση:

 1. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις, στο Locale οι "Προτιμόμενες Γλώσσες" (Prefered Languages) να έχουν στην σειρά πρώτα τα ελληνικά (greek_ISO-8859-7) και μετά τα english. (εικ. 1)
 2. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις, στο Input και κάντε τις ρυθμίσεις για το mouse και στην λίστα "Πληκτρολόγιο" (Keyboard) επιλέξτε το "English & Greek" (εικ. 2). Από το menu επάνω επιλέξτε "Εργασία > Αποθήευση ως" και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις στο "SYS:Prefs/Presets" ως "usa_input.prefs" (εικ. 3).
 3. Συνεχίστε στις ρυθμίσεις Input και αλλάξτε στην λίστα "Πληκτρολόγιο" (Keyboard) επιλέξτε το "Greek & English" (εικ. 4). Από το menu επάνω επιλέξτε "Εργασία > Αποθήκευση ως" και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις στο "SYS:Prefs/Presets" ως "gr_input.prefs" (εικ. 5).
 4. Αντιγράψτε τα αρχεία από το keyb_change_0.7/S/Shell/#? στον φάκελο SYS:S/Shell/.Βεβαιωθείτε ότι στο εικονίδιο του αρχείου είναι επιλεγμένο σαν "Εκτελέσιμο (Executable)" και ως "Γραπτό (Script)".
 5. Αντιγράψτε τα αρχεία από το keyb_change_0.7/S/ARexx/#? στον φάκελο SYS:S/ARexx/
 6. Εισάγετε στο εικονίδιο του FKey, το οποίο καλό είναι να τρέχει από το WBStartup, την γραμμή (εικ. 6):

  !"LALT `!" RUN S:Shell/ChangeKeymap

  Με την παραπάνω γραμμή, και για όσο το FKey τρέχει στο περιθώριο, μπορείτε να εναλλάσετε το Αγγλικό με το Ελληνικό πληκτρολόγιο μέσω των πλήκτρων "Αριστ. ALT + `". Εάν θέλετε μπορείτε να το αλλάξετε σε ό,τι συνδυασμό πλήκτρων σας βολεύει (εικ. 7).
 7. Tέλος, θα πρέπει μέσω του System>TypeManager να αποδώσετε την ISO8859-7 κωδικοποίηση στα truetypefonts που θέλετε να χρησιμοποιήσετε!

Σημ: Εάν σε κάποια προγράμματα βλέπετε ότι η εναλλαγή γίνεται αλλά αντί για ελληνικά σας εμφανίζει περίεργους χαρακτήρες, δείτε μήπως στις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου προγράμματος χρειάζεται να του ορίσετε την γραμματοσειρά που θέλετε να χρησιμοποιείτε. Αυτό συμβαίνει συνήθως στο Notepad.

Εάν όλα πάνε καλά τότε η εναλλαγή των πλήκτρων θα δουλεύει άψογα.­


keyboard change scripts v0.7 (11,60 KB)